top of page
Szukaj

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency"W dniach 11- 14 maja 2023 w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym odbędzie się VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „CEEM 2023”. Organizowane co dwa lata kongresy PTMR zyskały wysoką krajową i międzynarodową rangę. Są już na stałe wpisane do kalendarium prestiżowych kongresów medycyny ratunkowej wspieranych przez Światową Federację Medycyny Ratunkowej, Europejską Federację Medycyny Ratunkowej i szereg najwyższej rangi towarzystw naukowych z całego świata.W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wysoki poziom merytoryczny Kongresu

zagwarantuje bogata tematyka referatów naukowych, wygłoszonych przez światowej sławy

wykładowców z kraju i zagranicy. Szczególne miejsce zostanie poświęcone tematyce

związanej z medycyną pola walki, zagadnieniom dotyczącym praktycznym aspektom

klinicznym pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz problematyce zarządzania i

koordynacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Planowane są również sesje

poświęcone medycynie ratunkowej wieku dziecięcego, komunikacji medycznej w medycynie ratunkowej, edukacji i wiele innych. W programie Kongresu przewidujemy także sesję młodych lekarzy oraz studencką sesję plakatową. W ramach wydarzeń przedkongresowych, a także w trakcie trwania Kongresu, zaplanowana została również bogata oferta praktycznych warsztatów.


Zachęcamy zarówno lekarzy medycyny ratunkowej, jak i ratowników medycznych,

pielęgniarki, lekarzy innych specjalności, studentów oraz wszystkich pracowników

medycznych i zawodów pokrewnych, których praca lub działalność naukowa związana jest z medycyną ratunkową do aktywnego udziału w Kongresie oraz nadsyłania swoich prac w

formie prezentacji ustnych i plakatowych. Jesteśmy przekonani, że Kongres będzie niezwykle ważnym wydarzeniem również dla lokalnej społeczności akademickiej oraz stanie się forum wymiany doświadczeń wszystkich grup zawodowych związanych z medycyną ratunkową.


http://ceem2023.pl


15 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ความคิดเห็น


  • Facebook
  • YouTube
bottom of page