top of page

Aktualności & Wydarzenia

Informacje dotyczące aktualnych publikacji, spotkań, konferencji naukowych oraz warsztatów.

Członkostwo

Zrzeszamy osoby, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest komunikacja w opiece medycznej, komunikacja społeczna dotycząca zdrowia oraz dziedziny pokrewne.

Rekomendacje

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej dotyczące kształcenia kompetencji komunikacyjnych na kierunkach lekarskim i lekarsko - dentystycznym.

Nasze cele

 Celem naszej działalności jako Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej jest umacnianie i rozwój dobrych praktyk oraz badań naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej.

towarzystwo.jpg

Sekcje

Sekcja Akademicka

Sekcja ds. Codziennej Praktyki

Sekcja Motywacji Pacjentów

Sekcja Rozwiązywania Konfliktów Medycznych

Starszy pacjent
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page