top of page

Sekcja Motywacji Pacjentów

Największym wyzwaniem nowoczesnej medycyny jest dobra współpraca profesjonalistów ochrony zdrowia z pacjentami. Większość chorób przewlekłych leczonych jest ambulatoryjnie, proces leczenia trwa latami, a poziom motywacji pacjentów spada.

 

Choć dane podają różne wartości zależne od wielu czynników, przyjmuje się z pewnym uogólnieniem, że połowa dorosłych pacjentów nie przyjmuje leków zgodnie z zaleceniami terapii. Jeszcze gorsze dane obrazują poziom stosowania się do zaleceń niefarmakologicznych, takich jak odpowiednio dobrana dieta, wysiłek fizyczny, porzucenie nałogu tytoniowego czy alkoholowego.

 

Lekarze nie mają do dyspozycji jako najbliższych współpracowników wykwalifikowanych terapeutów. Wciąż nie wszystkie szpitale, czy też oddziały szpitalne zatrudniają psychologa. Jednakże miliony pacjentów potrzebujących motywacji do współdziałania każdego dnia odwiedzają gabinety lekarzy POZ, czy poradnie specjalistyczne. Po kilku lub kilkunastu minutach rozmowy wychodzą z gabinetu z receptami i listą zadań na resztę życia.

Gabinet lekarski

Dołączając
do nas

Nasza Sekcja Motywacji Pacjentów stawia sobie za cele:

- badanie mechanizmów wpływających na poziom zaangażowania pacjentów w proces leczenia;

- dostarczanie profesjonalistom ochrony zdrowia najnowszej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności skutecznego wpływania na poziom motywacji pacjentów;

- prowadzenie działań edukacyjnych wspierających pacjentów i uczących ich współodpowiedzialności za efekty leczenia.

 

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący sekcji, członek International Association for Communication in Healthcare, dyrektor programowy Komunikacja z Pacjentem.pl, wykładowca współpracujący z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Civitas, Uczelnią Łukaszewski i kilkoma innymi uczelniami wyższymi. Od 1999 roku zaangażowany w działania promujące współudział pacjentów w proces leczenia. Z wykształcenia jest negocjatorem i specjalistą ds. komunikacji interpersonalnej. Jest także absolwentem podyplomowych kursów z zakresu „Zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny” na Stanford University Medical School. Jest pierwszym wykładowcą, który w roku 2008 rozpoczął nauczanie komunikacji z pacjentem studentów wydziału lekarskiego na wyższej uczelni medycznej. Prowadzi interaktywne warsztaty i wykłady dla praktykujących lekarzy oraz pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi. W jego zajęciach wzięło udział ponad 150 000 osób, w tym ponad 75 000 lekarzy różnych specjalności. Jest autorem i współautorem 12 książek, poradników i podręczników na temat komunikacji w medycynie.

  • Youtube
  • Facebook
310859619_961183258126013_3153220968567123117_n.jpg
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page