top of page

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe wykształcenie medyczne, albo inne wykształcenie wyższe i wykonujący funkcje wymagające wiedzy z zakresu komunikacji medycznej lub prowadzący badania naukowe dotyczące komunikacji medycznej i zdrowotnej. 

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku zaprzestania opłacania składek przez okres ponad roku. Nie jest wymagana dodatkowa formalna rezygnacja.

 

Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku mieszczącego się w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub innych kierunków, na których naucza się wiedzy z zakresu komunikacji medycznej, po zaliczeniu co najmniej drugiego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.

lekarze

Jak dołączyć

Aby dołączyć do Stowarzyszenia należy:

  1. Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.

  2. Wypełnić Deklarację Członkowską.

  3. Skontaktować się z jednym z Członków Zarządu.

Składka

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia złożonej deklaracji należy opłacić składkę członkowską o wysokości 100 zł / rok (studenci 50 zł / rok).

 

Kwotę należy wpłacać na konto Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Medycznej:

16 1240 3493 1111 0010 6463 1867

Składki członkowskie obowiązują przez cały okres bycia członkiem Towarzystwa.

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page